تامين غذا دام و طيو

معاون بهبود توليدها دامي اداره مجاهدت كشاورزي مازندران از فعاليت30 كارخانه غذا دام بظرفيت اسمي سالانه يك ميليون و دويست و دو هزار بدن در استان مازندران خبر اعطا كرد . 
به گزارش ارتباط ها عمومي سازمان جهاد كشاورزي مازندران، حسين نگهدار معاون بهبود محصول ها دامي اداره مجاهدت كشاورزي مازندران با اشاره به مطلب فوق افزود: اعمال مديريت كارا در بخش تغذيه و به كارگيري با صرفه از اقلام علوفه اي در اثر فرآوري و ساخت كنسانتره نقش متعددي در سود وري واحدهاي توليدي در صنعت دامپروري ايفاد مي كند . 
وي با اشاره به اينكه تامين غذا دام و طيور حدود 70 درصد هزينه سرازير يك واحد دامپروري را به خويش اختصاص مي‌دهد، تصريح نمود: در راستاي بهبود يه خرده و كيفي توليدها شير و گوشت قرمز و به مراد تامين نياز دام متناسب با ساخت از طريق استعمال از دانش فني روز و بكارگيري قابل انعطاف افزارهاي تخصصي و تكنولوژي امروزي در استان مازندران، 30 كارخانه خوراك دام بظرفيت اسمي 1202 هزار بدن در ارتفاع سال فعال بود، بطوري كه محصولات كارخانجات طعام دام و طيور موجب كاهش بها تمام گرديده محصولات دامي با متعادل كردن خوراك مصرفي و بهبود راندمان توليد از شيوه بهبود پروسه كاهش ضريب تبديل و به تبع آن كاهش هزينه خوراك مصرفي از نحوه بالانس خوراك مصرفي در واحدهاي توليدي دام و طيور مي گردد . 

نگهدار در ادامه افزود: در اين راستا در سال گذشته (91) بميزان 226791 تن كنسانتره گاو شيري مخصوص، كنستانتره گاو شيري رتبه يك و كنسانتره گوساله‌هاي‌ پرواري با هدف ارتقا توليد ها شير و گوشت ناشي از متعادل شدن غذا و كاهش هزينه هاي توليد و با استفاده از علوفه‌هاي جانور در كارخانجات استان ايجاد و در دامداري هاي استان زمينه به كارگيري قرار گرفته است . 
نائب رئيس بهبود توليد ها دامي سازمان جهاد كشاورزي مازندران از فعاليت30 كارخانه طعام دام بظرفيت اسمي هر ساله يك ميليون و دويست و دو هزار بدن در استان مازندران خبر اعطا كرد . 
به گزارش ارتباط ها عمومي اداره جهاد كشاورزي مازندران، حسين نگهدار نائب رئيس بهبود توليدات دامي اداره مجاهدت كشاورزي مازندران با اشاره به مقاله فوق افزود: اعمال مدير كارا در بخش تغذيه و استعمال باصرفه از اقلام علوفه اي در اثر فرآوري و توليد كنسانتره نقش زيادي در منفعت وري واحدهاي توليدي در صنعت دامپروري ايفاد مي كند . 

وي با اشاره به اين‌كه تامين غذا دام و طيور حدود 70 درصد هزينه روان يك واحد دامپروري را به خود اختصاص مي‌دهد، تصريح نمود: در راستاي بهبود يه خرده و كيفي توليدها شير و گوشت قرمز رنگ و به منظور تامين نياز دام متناسب با توليد از نحوه به كار گيري از علم فني روز و بكارگيري نرم افزارهاي تخصصي و تكنولوژي امروزي در استان مازندران، 30 كارخانه غذا دام بظرفيت اسمي 1202 هزار بدن در ارتفاع سال فعال بود، بطوري كه محصول ها كارخانجات خوراك دام و طيور موجب كاهش قيمت تمام شده توليدات دامي با متعادل كردن طعام مصرفي و بهبود راندمان توليد از شيوه بهبود روند كاهش ضريب تبديل و به تبع آن كاهش هزينه طعام مصرفي از روش بالانس طعام مصرفي در واحدهاي توليدي دام و طيور مي گردد . 

نگهدار در ادامه افزود: در اين راستا در سال پيشين (91) بميزان 226791 تن كنسانتره گاو شيري مخصوص، كنستانتره گاو شيري مرتبه يك و كنسانتره گوساله‌هاي‌ پرواري با انگيزه ارتقاء محصول ها شير و گوشت ناشي از متعادل شدن خوراك و كاهش هزينه هاي ساخت و با استعمال از علوفه‌هاي موجود در كارخانجات استان ايجاد و در دامداري هاي استان مورد استفاده قرار گرفته هست . 

نوشته شده توسط علي پور | ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۲:۴۹:۴۵ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |