نظارت موقعيت بدني گاو


نظارت موقعيت بدني از شيوه لمس فراوان سهل و آسان ميباشد . مقدمه نوك انگشتها را روي استخوان پشت ‏،استخوان سوزني ‏و استخوان هاي مفصل راني-لگني (‏Hipbone‏ ) فشار دهيد . در جلوي سر استخوان ران ‏،محلي كه دنده ها ي ‏كوتاه از ستون فقرات جدا گرديده در حاليكه چهار انگشت خود را روي راسته قرار داده ‏ايد انگشت شست را زير ‏سردنده هاي كوتاه قرار دهيد . 
‏ با فشار دادن اين نقطه مي توان به ميزان چربي ذخيره شده پي پيروزي .و به خطوط منتهي به مفصل ‏خرگوشي و ‏مفصل خاصره و دو استخوان سوزني را به اعتنا نگاه كرد .
‏ ‎•‎اگر 
زاويه در ميان مفصل خرگوشي واستخوان‎ ‎سوزني زاويه دار با زاويه باز باشد‏‎ BCS ‎كوچكتر يا اين كه ‏مساوي 3 مي ‏باشد‏‎ ‎ ‎•‎اما 
درصورتي كه خط به صورت منحني يا‎ U ‎باز باشد‎ BCS ‎بزرگتر 3مي باشد‏‎ ‎ ‎•‎اگر 
مفصل خرگوشي گرد باشد امتياز بدني‎ ‎مساوي 3 خواهد بود‏‎ ‎ ‎•‎اگر 
مفصل خرگوشي زاويه دار باشدامتياز‎ ‎كمتر از 75/ 2 مي باشد‏‎ ‎ ‎•‎اگر 
روي استخوان سوزني را چربي گرفته‏‎ ‎باشد امتياز مساوي75/ 2 خواهد بود‏‎ ‎ ‎•‎اما 
در صورتي‌كه روي استخوان سوزني را چربي نگيرد‎ ‎امتياز كمتر از 5/ 2خواهد بود‎ ‎ ‎•‎به دندانه هاي نوك دنده هاي كوتاه در‏‎ ‎جايي كه پوشش چربي تمام مي شود نگاه مي كنيم در‌صورتي‌كه ‏دندانه ها در نيمه راه‏‎ ‎‎بين راز آزاد آنان و نوك تيغه مهره هاي كمر ديده مي شوند امتياز برابر‏‎ ‎‏25‏‎/ ‎‏2‏‎ ‎است‎ . 
‎ ‎•‎اگر ليگامنت ساكرال و ليگامنت انتهاي دم‏‎ ‎هر دو قابل رويت باشند امتياز برابر 25/ 3است‎ . 
‎ ‎•‎اما درصورتي كه ليگامنت ساكرال قابل مشاهده و‏‎ ‎ليگامنت انتهاي دم مشخص نباشد امتياز برابر 5/ 3 ‏خواهد بود‎ . 
‎ ‎•‎اگر ليگامنت ساكرال به مشقت قابل مشاهده‏‎ ‎ولي ليگامنت انتهاي دم قابل مشاهده نباشد امتياز ‏مساوي 75/ 3 مي ‏باشد‏‎ . 
‎ ‎•‎اگرهردو ليگامنت قابل مشاهده نباشد‏‎ ‎امتياز بدني مساوي يا بزرگتر از 4 مي باشد‏‎ . 
‎ ‎•‎اگر بالاي لگن لبريز باشد و نوك دنده هاي‎ ‎كوتاه قابل مشاهده نباشد امتياز بدني معادل 25/ 4 مي ‏باشد‎ . 
‎ ‎•‎اگر 
بالاي لگن تماما لبريز بوده واستخوان‏‎ ‎سوزني را چربي گرفته باشد امتياز بدني برابر 5/ 4 مي ‏باشد‎ ‎ ‎•‎اگر بالاي لگن پر از چربي و استخوان‏‎ ‎سوزني و مفصل خرگوشي قابل مشاهده نباشد امتياز بدني ‏مساوي 75/ 4 ‏مي‏‎ ‎باشد‎ . 
‎ امتياز بدني 1: در اين شرايط گاوها خيلي لاغراند . تك تك مهره‌ها در ارتفاع خط پشتي تن انقطاع هستند . ‏‏استخوانهاي لگن ‏Hip‏ و ‏Pin‏ حالت تيز دارا هستند و فرورفتگي شديدي ميان ‏Pin‏ و ‏Hook‏ مشاهده مي گردد . ‏درناحيه ‏كمر عده شدگي و فشردگي ديده مي شود . 
‏ امتياز بدني 2: گاو لاغر هست . دنده‌ها كوتاه ديده ميگردند . گودال كمر كمتر بوده استخوانهاي لگن ‏Hip‏ و ‏Pin‏ ‏برجسته بوده حيطه محيط مقعد مقداري فرورفته و فرج مقداري پر رنگ مي باشد . 
فرورفتگي دور و اطراف دم و ‏استخوان ‏Pin‏ ‏بيشتر ‏U‏ شكل ميباشد ‏ امتياز بدني 3: گاو موقعيت بدني متوسطي داشته و دنده‌ها كوتاه به لحاظ مي آيد .با ارتقا فشار كم ‏مي توانايي دنده ‏هاي كوتاه را لمس كرد . فارغ از هيچ گودي، تك تك مهره‌ها قابل رويت نبوده ،استخوان پشت و ‏استخوانهاي ‏Hip‏ و ‏‏Pin‏ صاف و گرد شده است حوزه‌ مقعد مالامال به لحاظ مي رسد . 
‏ ‏ امتياز بدني 4: گاو موقعيت چاقي داشته و دنده‌ها كوتاه گرد شده‌اند و هيچ اثر گودشدگي در لگن ديده ‏نمي‌شود، ‏ناحيه مهره‌ها صاف و گرد شده‌اند و برآمدگي در حيطه كمر و كپل ديده مي‌گردد استخوانهاي ‏Hip‏ ‏و ‏Pin‏ سطحي ‏صاف دارا‌هستند كه دليل بر وجود چربي ذخيره‌اي مي باشد ‏‎ ‎امتياز بدني 5: گاو خيلي تپل ميباشد . استخوان پشتي با يك لايه ضخيمي از چربي پوشيده گرديده است، ‏دنده‌هاي كوتاه ‏پيدا نبوده و استخوانهاي ‏Hip‏ و ‏Pin‏ ديده نمي‌شوند . 
‏ ‏نتيجه: 
‏ امتياز موقعيت بدني خوب و تغذيه مطلوب باعث بالا رفتن ضريب سعي گله گرديده و مي تواند سوددهي را ‏بهبود ‏بخشد . قيمت غذا تقريبا 60% هزينه يك فارم را در بر ميگيرد . توليد كننده قادر است با به كار گيري از ‏BCS‏ ‏گاوهاي ‏با ضريب ساخت فراتر و هزينه كمتر مراقبت كند و با تقسيم‌بندي گاوها به گروه‌هاي لاغر، متوسط ‏و چاق خوبتر ‏بر آن ها مديريت كرده و گاوهاي لاغر با تغذيه مطلوب و گاوهاي تپل با محدوديت مصرف طعام ‏به موقعيت ‏مناسب بازگرددند و گله يك دست با ضريب تبديل مطلوب در اختيار داشته باشند . 
نوشته شده توسط علي پور | ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۱۶:۰۷ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |