راه هاي جلوگيري از اتلاف شير موجود در مخزن شيردوش در گاوداري ها

تدابيري براي تحليل يا مكانيسم هاي حفاظتي متعددي در رابطه با شير دوشي و سامانۀ خنك كنندۀ شير وجود داراست تا به وسيلۀ آنان بتوان از اشتباهات هزينه بر دوري كرد . شير به مقطع و سكو حرارت در رابطه با روند خنك سازي پس از دوشش فراوان حساس هست . در اين جا چند مقياس هاي ارزان قيمت وجود دارا هستند كه به وسيلۀ آن ها مي بضاعت از سالم وصال شير به بازار مصرف،با كيفيت قابل پذيرش اطمينان حاصل كرد . 
● 
هر از گهگاه دما سنج را ارزيابي كنيد ساده ترين منش براي در دست گرفتن دما،توجه به دما سنجي مي باشد كه روي مخزن شير خام نصب گرديده مي‌باشد .نظارت دما سنج گذشته ،در حين و آنگاه از دوشش مي تواند شاخص خوبي از صحيح كار كردن سامانۀ سرمايشي در كاهش دماي شيري به دماي دلخواه و در بازه زماني برهه زماني مورد نظر باشد .خدمتكار يا اين كه سركارگر شيردوشي بايد تلاوت هاي دما را به رخ مكتوب در آورد .در صورتي‌كه اين عمل دقيق و صحيح انجام شود مي تواند از دورريز شير به علت سرد كردن غلط جلوگيري نمايد .ممكن مي‌باشد مخزن شير علاوه بر دما سنج نمايشگر ،به يك دستگاه مداد تصويب كنندۀ جايگاه حرارت مجهز شده باشد . به اين ترتيب اين دستگاه تمام كارها را خودش انجام مي دهد . ولي براي مفيد بودن هنوز يك نفر مي بايست جدول دمايي را پيشين ،در حين وبعد از دوشش بخواند و هنگامي كه خلل سرمايشي ساخت مي شود ،عكس العمل مناسبي در پيش‌روي آن انجام دهد . مزيت ديگر استفاد از دستگاه ثبت كنندۀ مداد اين است كه فاصله هاي شستشوي مخزن و مرتبه حرارت نيز در بازه شستشو و نيز آبكشي ثبت مي شود و به راحتي قابل در اختيار گرفتن مي‌باشد . 
● 
به كارگيري از لامپ هاي هشدار دهنده با اتصال يك چراغ بي آلايش به ابزار احساس گر دما مي توان به راحتي كوچك ترين مشكلي كه در رتبه حرارت شير پديد مي آيد را متوجه شد . اين لامپ بايستي بر روي پنجرۀ شيردوشي نصب شود تا مستخدم در هر جايي از تالار شيردوشي بتواند به سرعت آن را ببيند . اين لامپ ها را مي بضاعت به وسيلۀ سيم به بقيه دستگاه هامثل پمپ شستشوي زير فشار نيز وصل كرد . درصورتي كه اين پمپ ها فارغ از آب كار كنند خيلي سريع مي سوزند . بقيه دستگاه ها را مي بضاعت به همين شيوه حفاظت كرد . احساس گرهاي دمايي را مي توان به ساير دستگاه ها وصل كرد تا با توليد صدا بروز خلل را اطلاع دهند .گاهي زمان ها اين زنگ هاي اخباري خيلي موثرتر از لامپ هايي ميباشند كه خدمتكار مي بايست به خاطر داشته باشد كه لحظه به لحظه به آن نگاه نمايد . اين زنگ ها معمولاً آنقدر آزار دهنده مي‌باشند كه خدمتكار شيردوش را به رفع هر چه پر سرعت تر مشكل وادار مي كند . 
دستگاه هاي سرمايشي (كولر و چيلر) مي توانند به سامانه هاي هشدار دهنده وصل شوند . چرا كه اين نصيب ها دور از محل شيردوشي ميباشند و هميشه در اختيار گرفتن بصري آن ها عمل معمولي اي نمي‌باشد . زنگ خبر‌ها به شما مي گويد كه سرد كن به نيكي فعاليت نمي كند . زنگ هايي كه به در دست گرفتن هاي سطح مخازن متصل هستند براي دوري از سر ريز شدن شير از مخزن فراوان مفيدند . سامانه هاي صوتي نسبت به سامانه هاي نوري از تاثير پذيري بيشتري برخوردارند و از اين رو بخش اعظم مور توجه اند . يك دستگاه اخباري توسعه يافته تر در دستگاه سرد كننده عبارت مي باشد از سامانۀ كامپيوتري كه درجه حرارت شير مو جود در سامانۀ خنك كننده را گزينش مي نمايد . در اين وضعيت هنگامي كه سكو حرارت شير بالا رود اين سامانه اخباري شروع به كار مي نمايد و مدم كامپيوتر به صورت قلم شماره تلفن شما را مي گيرد . اين فعاليت ممكن است شما را نصفه شبكه‌هاي‌اجتماعي از خواب بيدار نمايد البته مي تواند از اتلاف شير مخزن پرهيز كند . 
● 
نصب سوئيچ هاي ايمني يك ميكروسوئيچ ارزان ارزش ،دستگاهي ايمني مي باشد كه مي توان آن را با سيم به باكس كنترل لوله ها وصل كرد . ميكروسوئيچ در بالاي مخزن در موقعيتي قرار گرفته كه اتصالي فنري آن را به سوئيچي كه پيش‌رو لوله ها در مقام شستشو قرار داراست وصل مي نمايد .يعني نزديك جايي كه لوله مالامال به مخزن شيردوشي متصل مي شود .در شراي لوله هاي شستشو كليه وصل باشند و سوئيچ آزاد شود سامانه شستشو فعاليت نخواهد كرد . مگر سيم به جعبه در دست گرفتن وصل باشد . اين كار منجر مي شود كه محلول شوينده به درون شير جانور در مخزن پمپ نشود . با سيم كشي مي توان از عمل كردن پمپ شير در حين شيردوشي خودداري كرد . مگر اين كه شير ،لوله اي كه به مخزن ذخيره متصل هست را مالامال كند . اين كار مانع از زه كش شير و ورود آن به محفظۀ شستشو مي شود . اين ميكروسوئيچ را مي بضاعت نزديك فلكۀ خروجي مخزن شير قرار داد تا در صورتي‌كه فلكۀ خروجي مخزن باز مانده باشد سامانۀ شيردوش فعاليت نكند . 
هميشه انجام فعاليت روزمره و به موقع در يك گاوداري توسعه يافته ،كار پرفشاري است و لبه نتيجه آوري ها به طور ارگانيك ناچيز است . به اين ياد حساس ميباشد از ابزارهايي استفاده نمائيد كه شما را در محافظت شير و در انتقال آن از مزرعه به بازار مصرف كمك مي رسانند . 
نوشته شده توسط علي پور | ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۳:۴۰ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |