عوارض استفاده از غذا دام در تهيه پفك چيست؟

عوارض 
استفاده از غذا دام در تهيه پفك چيست؟ ايجاد اسنك پف كرده (پفك) از طعام دام مي تواند براي بشر اثرات مخرب گوناگوني از حصبه تا سرطان داشته باشد . 


عوارض استعمال از طعام دام در تنظيم پفك چيست؟ به گزارش پايگاه خبري با اقتصاد، آخرها آذر ماه امسال، سخنگوي اداره غذا و دارو از تخلف دو مارك داراي شهرت توليدكننده اسنك پف كرده در به كارگيري از ذرت دامي در ساخت محصولات‌شان خبر داد و اوايل دي ماه نيز اعلام كرد كه پرونده تخلف اين دو مارك به دستگاه قضايي ارجاع داده شده مي‌باشد . 

در اين باره مژده فاضل تهراني مقدم – متخصص صنايع غذايي – در گفت‌وگو با ايسنا، علت استعمال از خوراك دام در تهيه اسنك پفك كرده را صرفه اقتصادي دانست و گفت: براي توليد اسنك پفك كرده مي بايست از بلغور ذرت به كار گيري شود، ولي با دقت به اينكه طعام دام ارزان‌تر از بلغور ذرت است، استعمال از آن به عنوان ماده اوليه اسنك پفك كرده نتيجه بيشتري به توليدكننده ميرساند . 

وي با ابلاغ اين‌كه بخش اعظم شدن آناليز در صنعت خوراك سبب گرديده توليد كالاهاي تقلبي در اين صنايع كمتر از بخش‌هاي ديگر باشد، تصريح كرد: در صنايع غذايي هم افرادي مي باشند كه فارغ از ثبت پروانه، كارگاه ساخت مواد غذايي فعال سازي ميكنند و توليدات بدون پروانه و تاريخ مصرف عرضه ميكنند . 

اين كارشناس صنعت هاي غذايي با تاكيد بر اين كه خوراك دام نبايد در صنعت غذا استعمال شود، اظهار كرد: آسيب مصرف غذا دام براي انسان‌ها با دقت به موادي كه در آن وجود داراست مختلف مي‌باشد . 

او افزود: بسته به موادي كه در غذا دام استفاده گرديده در ايجاد اسنك پفك كرده وجود داشته، مصرف آن ممكن است باعث به بيماري‌هايي همچون حصبه، پرورش قارچ يا باكتري و سرطان شود . 
متيونين 
و ليزين در جيره گاوهاي شيرده مقام 
متيونين و ليزين در جيره گاوهاي شيرده و پرواري چيست؟ اسيد هاي آمينه محافظت گرديده را از چه مراكزي با ارزش مناسب مي توان خريد نمود؟ 
از پاراگراف منش هاي ارتقاء استفاده وري جيره، بهبود توازن اسيدهاي آمينه است . در وضعيت تغذيه گاوهاي شيرده با جيره هاي بر پايه ذرت، دو اسيد آمينه متيونين و ليزين، او‌لين محدود كننده ها هستند . 

متيونين 
در جيره گاوهاي شيري مكمل كردن جيره ها با متيونين نگهداري شده حال در بسياري از مزارع گاو شيري به راه اي معمول تبديل شده مي باشد . روند مشاهده گرديده ارتقاء يك درصد در پروتئين شير به ازاي 10 گرم متيونين مراقبت شده در جيره هاي دارنده فقدان متيونين مي باشد . 

ليزين 
در جيره گاوهاي شيري اطلاعات محدود تري در ارتباط با ليزين در دسترس است . متابوليسم از 5/5 تا 7/8 درصد نشان داده شده است . با اين درحال حاضر عمده اين مطالعات در شرايطي افزايش ايجاد شير را گزارش نموده اند كه متيونين نگهداري گرديده نيز قضيه به كارگيري قرار گرفته، و در برخي مطالعات نيز سودمندي قابل توجهي حاصل نشده مي باشد . 

نسبت 
مطلوب ليزين به متيونين مطالعات شواب و همياران در دانش كده نيوهمپشاير نشان مي دهد كه نسبت مطلوب ليزين به متيونين در پروتئين قابل متابوليسم، براي دستيابي به بيشينه محتواي پروتئين شير بر شالوده مدل NRC به ترتيب برابر 2/97 و 2/82 و بر اساس جور CPM برابر با 2/90 و 3 مي باشد . 
نوشته شده توسط علي پور | ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۱۸:۳۵ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |