براي سوددهي پرواربندي گوسفند رعايت اين نكات را به خاطر داشته باشيد

1- استفاده از دامهاي جوان جهت پرواربندي مقرون به صرفه تر از دامهاي پير مي‌باشد . 

2- قبل از استارت پرواربندي، مواد خوراكي لازم را تهيه و تنظيم نمائيد، داشتن منابع مالي كافي و هم خريد در مدت مناسب سبب ساز صرفه جويي در هزينه هاي تغذيه اي مي گردد . 
3- حتي الامكان سعي گردد از دامهاي پير و ميش هاي پير جهت پرواربندي به كار گيري نگردد چون دامهاي مسن افزايش وزن كمتر و به جاي گوشت لايه چربي ذخيره مي كنند . 

4- حدود 10 درصد از دامهاي پروار خويش را ماهيانه توزين كنيد تا از فرآيند ارتقاء وزن دامها در ارتفاع برنامه پرواربندي آگاه گرديد و در فيس لزوم اقدامات اصلاحي تغذيه اي و مديريتي را انجام دهيد . 

5- در صورتيكه پرواربندي بره ها در فصول گرم (بهار، تابستان) انجام مي گيرد، پشم چيني پيشين از شروع آن و گرمابه دهي در ارتفاع زمان پروار پيشنهاد مي شود . 

6- در مناطقي كه خطر سركشي كنه وجود داراست بايستي از گرمابه ضد كنه به كار گيري شود . 

7- كنسانتره و غذاي متراكم در طول دوره ارتقاء و غذاهاي علوفه اي بتدريج كاهش يابد . 

8- در پرواربندي گوسفندان، سن، وزن و نژاد دام از اهميت خاصي برخوردار مي باشد . 

9- هرگونه جراحت ديدگي و كوفتگي در جريان عمليات حمل و نقل و باسكول كردن اثر خويش را روي كيفيت گوشت مي گذارد . 

10- انجام واكسيناسيون به موقع و رعايت بهداشت از ضروريات واحد پرواربندي ميباشد . 

11- به كار گيري از اصول علمي و تجربه ديگران را در واحد خود رعايت فرمائيد . 

12- مدير عالي تغذيه گوسفند پروار به آخور خواني (تنظيم ظريف خوراك ريخته شده با ميزان خوراك مصرفي گوسفندان) بستگي دارد . 

13- تغييرات جيره هاي غذايي مي بايد بتدريج انجام گيرد . 

14- وقوع اسهال و اختلالات گوارشي مشابه، تاثير سوئي روي به كارگيري از مواد مغذي و ارتقاء وزن دارااست . با اتخاذ برنامه هاي مديريتي اثر گذار از وقوع آنان پرهيز فرمائيد . 

15- دوري از كار ارگانيك دامها و مهار آن‌ها در يك جا علاوه بر توليد استرس، مشكل‌ها مفاصل و اندامهاي حركتي را به همراه خواهد داشت . 

16- براي تامين ويتامين D مورد نياز گوسفندان از نگهداري مستمر آن‌ها در محفظه هاي سربسته و سايه دار پرهيز فرماييد . 

17- دامهاي شرور و آسيب رسان را از ساير دامها جدا فرمائيد . 

18- براي دامهاي قليل سن و جوان استعمال از محركهاي رشد و افزودنيهاي مجاز در حد معمول توصيه مي شود . 

19- ارتقا ذخاير چربي تن دامها از جنبه هاي متعدد به ضرر و زيان پرواربند مي باشد، لذا با تهيه جيره غذايي متوازن و مناسب و رعايت طول زمان پروار اين خلل را كاهش دهيد . 

20- دامهاي خود را به افراد مطمئن و با ضمانت كافي بفروشيد و به هر كسي اعتماد نكنيد . 

نوشته شده توسط علي پور | ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲۲:۴۸ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |